MENU

Microsoft


Kurzy:
Microsoft Official CourseMS SQL 2012/2014 novinka Microsoft SQL Server 2014 - Tvorba dotazů (MOC20461)
MS SQL 2012/2014 Microsoft SQL Server 2012/2014 - základy jazyka T-SQL (MSQL0A)
MS SQL 2005/2008 Microsoft SQL Server 2005/2008 - administrace databáze (MSQL1)
MS SQL 2012/2014 Microsoft SQL Server 2014/2016 - administrace databáze (MSQL1A)
MS SQL 2005/2008 Microsoft SQL Server - základní přehled (SQLU)
C#Microsoft SQLVB .NET Programování databázových aplikací pomocí ADO.NET (ADO)
Microsoft Official CourseMS SQL 2012/2014 Querying Microsoft® SQL Server® 2012 (MOC10774)
Microsoft Official CourseMS SQL 2012/2014 Administering Microsoft® SQL Server® 2012 Databases (MOC10775)
Microsoft Official CourseMS SQL 2012/2014 Developing Microsoft® SQL Server® 2012 Databases (MOC10776)
Microsoft Official CourseMS SQL 2012/2014 Implementing a Data Warehouse with Microsoft® SQL Server® 2012 (MOC10777)
Microsoft Official CourseMS SQL 2012/2014 Implementing Data Models and Reports with Microsoft® SQL Server® 2012 (MOC10778)
Microsoft Official CourseMS SQL 2012/2014 Microsoft SQL Server 2014 - Administrace databázového serveru (MOC20462)
Microsoft Official CourseMS SQL 2012/2014 novinka Microsoft SQL Server 2014 - Implementace Data Warehouse (MOC20463)
Microsoft Official CourseMS SQL 2012/2014 novinka Microsoft SQL Server 2014 - Tvorba a vývoj databáze (MOC20464)
Microsoft Official CourseMS SQL 2005/2008 Writing Queries Using Microsoft® SQL Server® 2008 Transact-SQL (MOC2778)
Microsoft Official CourseMS SQL 2005/2008 Maintaining a Microsoft® SQL Server® 2008 R2 Database (MOC6231)
Microsoft Official CourseMS SQL 2005/2008 Implementing a Microsoft® SQL Server® 2008 R2 Database (MOC6232)
Microsoft Official CourseMS SQL 2005/2008 Implementing and Maintaining Microsoft® SQL Server® 2008 Integration Services (MOC6235)
Microsoft Official CourseMS SQL 2005/2008 Implementing and Maintaining Microsoft® SQL Server® 2008 Reporting Services (MOC6236)
MS SQL 2012/2014 novinka Microsoft SQL Server 2012/2014 - pokročilé dotazování v jazyce T-SQL (MSQL0A1)
MS SQL 2005/2008MS SQL 2012/2014 Microsoft SQL Server - Reporting Services (MSQL14A)
MS SQL 2005/2008MS SQL 2012/2014 Indexy v Microsoft SQL Serveru - návrh, použití a optimalizace (MSQL16A)
MS SQL 2005/2008 Vysoká dostupnost v Microsoft SQL Serveru 2005/2008 (MSQL17)
MS SQL 2012/2014 Vysoká dostupnost v Microsoft SQL Serveru 2012/2014 (MSQL17A)
MS SQL 2005/2008 Microsoft SQL Server 2005/2008 - implementace databáze pomocí Transact-SQL (MSQL2)
MS SQL 2005/2008MS SQL 2012/2014 novinka Microsoft SQL Server - zabezpečení databáze (MSQL25)
MS SQL 2012/2014 Microsoft SQL Server 2012/2014 - implementace databáze pomocí Transact-SQL (MSQL2A)
MS SQL 2005/2008 Microsoft SQL Server 2005/2008 - ladění a optimalizace dotazů (MSQL3)
MS SQL 2012/2014 Microsoft SQL Server 2012/2014 - ladění a optimalizace dotazů (MSQL3A)
MS SQL 2005/2008 Microsoft SQL Server 2005/2008 - Analysis Services (MSQL4)
MS SQL 2012/2014 Microsoft SQL Server 2012/2014 - Analysis Services (MSQL4A)
MS SQL 2005/2008MS SQL 2012/2014 Microsoft SQL Server - Optimalizace výkonu databáze (MSQL5A)
MS SQL 2012/2014 Novinky v Microsoft SQL Serveru 2012 a 2014 (MSQLA)
MS SQL 2005/2008MS SQL 2012/2014 Microsoft SQL Server - Integration Services (MSQLIS)
AccessMicrosoft SQLMicrosoft Office MS Office - využití informací z databází: relační databáze (OFDB)
XMLMS SQL 2005/2008MS SQL 2012/2014 Microsoft SQL Server a XML (SQL2)
MS SQL 2005/2008MS SQL 2012/2014 Naplňování datových skladů pomocí DTS v SQL serveru (SQL3)
Microsoft SQLVBA a VisualBasic Programování v jazycích SQL a Visual Basic (SQLVB)
Microsoft ExcelMS SQL 2005/2008MS SQL 2012/2014 novinka Self-Service Business Intelligence na platformě Microsoft (SSBI)
Microsoft Official CourseMS SQL 2012/2014 novinka Microsoft SQL Server 2014 - Návrh databázového řešení (MOC20465)
Microsoft Official CourseMS SQL 2012/2014 Microsoft SQL Server 2014 - Implementace datových modelů a reportů (MOC20466)
Microsoft Official CourseMS SQL 2012/2014 novinka Microsoft SQL Server 2014 - Návrh Self-Service Business Intelligence a Big Data řešení (MOC20467)
MS SQL 2005/2008MS SQL 2012/2014 novinka Microsoft SQL Server a kompletní BI řešení (MSQLBI)
MS SQL 2005/2008MS SQL 2012/2014 Designing a implementace OLAP v SQL serveru (SQL4)