MENU
Úvod
Kurzy
Úvod do elektronického vzdelávania
new záujem o kurz

Úvod do elektronického vzdelávania (ELE1)

Školenie je určené pre záujemcov o elektronické vzdelávanie. V priebehu školenia sa oboznámite so základnými pojmami a charakteristikami elektronického vzdelávania. Získate informácie o výhodách a slabých stránkach, budete vedieť identifikovať rôzne aspekty, ktoré ovplyvňujú úspešnosť nasadenia elektronického vzdelávania v prostredí konkrétnej inštitúcie. V diskusii sa zameriame na získanie prehľadu o dostupných softvérových riešeniach. Budete vedieť, aké kritériá definovať pri výbere konkrétneho softvérového riešenia. Nezabudneme ani na aktuálne trendy elektronického vzdelávania, a povieme si niečo o vývoji a dôležitosti štandardov.

Kurz je zaradený v kategórii: Výukové systémy a e-learning
Ostatní

Náročnosť kurzu: začiatočník

Délka kurzu: 1 den

Náplň kurzu:

 • Charakteristika dištančného vzdelávania, charakteristika e-learningu, elektronického vzdelávania
 • Vzdelávanie zamerané na študenta
 • Rola učiteľa v elektronickom vzdelávaní
 • Rôzne aspekty elektronického vzdelávania
 • Elektronické vzdelávanie v komerčnej sfére a na rôznych stupňoch škôl
 • Štandardy
 • Trendy, MOOCs
 • VLE
 • Vlastnosti VLE
 • Kritériá výberu vhodného VLE
 • Charakteristika a kritériá výberu softvérových nástrojov pre tvorbu kurzov elektronického vzdelávania
 • Hodnotenie kvality e-learningových kurzov

Predpokladané znalosti: Žiadne

Časový rozvrh: 9:00 - 17:00

.

Termíny kurzu:

30.01.2019 Bratislava
130 EUR (bez DPH)
30.01.2019 Brno
3 000 CZK (bez DPH)
01.02.2019 Praha
3 000 CZK (bez DPH)
18.02.2019 Praha 3 000 CZK (bez DPH) objednať
22.02.2019 Brno 3 000 CZK (bez DPH) objednať
13.03.2019 Brno 3 000 CZK (bez DPH) objednať
15.03.2019 Praha 3 000 CZK (bez DPH) objednať

Odporučené predchádzajúce a nadväzujúce kurzy: