MENU
Úvod
Kurzy
Jazyk PERL – základy programování
zájem o kurz

Jazyk PERL – základy programování (PRL1)

Kurz je určen programátorům, kteří se naučí základům programování v jazyku PERL, jakožto velmi populárního nástroje pro tvorbu CGI skriptů.

Kurz je zařazen v kategorii: ProgramováníPerl
Ostatní

Náročnost kurzu: začátečník

Délka kurzu: 3 dny

Náplň kurzu:

 • základní informace : instalace, kompilátor jazyka, vývojové prostředí, platformy, dokumentace, nápověda, základní syntaktická pravidla
 • operátory : priorita a asociativita operátorů, vyhodnocování výrazů
 • základní funkce
 • základní datové struktury: skalární proměnné, pole, asociativní pole, funkce pro manipulaci s daty
 • pokročilé datové struktury: vícerozměrná pole a asociativní pole, odkazy na proměnnou, pole, anonymní pole
 • řídící struktury : podmínky, cykly, rozsahy platnosti proměnných
 • vstupy a výstupy : funkce pro zpracování vstupu, funkce pro generování a formátování výstupu
 • funkce: volání funkcí, argumenty funkcí, předávání proměnných hodnotou a odkazem, návratové hodnoty, vnořené funkce, rekurze
 • zpracovávání textu: funkce pro manipulaci s textem
 • regulární výrazy: syntaxe regulárních výrazů, vyhledání a substituce v textových proměnných za použití regulárních výrazů
 • ladění programu (breakpoint, krokování, výpisy stavu proměnných, logování výstupu do souboru)

Předpokládané znalosti: částečná znalost nějakého programovacího jazyka

.

Termíny kurzu:

29.10. 31.10.2018 Praha
9 900 Kč (bez DPH)
05.11. 07.11.2018 Brno
9 900 Kč (bez DPH)
05.11. 07.11.2018 Košice 390 EUR (bez DPH) objednat
07.11. 09.11.2018
garantovaný termín
Praha, V Olšinách 75
9 900 Kč (bez DPH)
07.11. 09.11.2018 Ostrava 9 900 Kč (bez DPH) objednat
07.11. 09.11.2018 Praha 9 900 Kč (bez DPH) objednat
12.11. 14.11.2018 Bratislava 390 EUR (bez DPH) objednat
27.11. 29.11.2018 Košice 390 EUR (bez DPH) objednat
03.12. 05.12.2018 Brno 9 900 Kč (bez DPH) objednat
05.12. 07.12.2018 Ostrava 9 900 Kč (bez DPH) objednat
10.12. 12.12.2018 Praha 9 900 Kč (bez DPH) objednat
12.12. 14.12.2018 Bratislava 390 EUR (bez DPH) objednat
17.12. 19.12.2018 Košice 390 EUR (bez DPH) objednat
02.01. 04.01.2019 Brno 9 900 Kč (bez DPH) objednat
08.01. 10.01.2019 Praha 9 900 Kč (bez DPH) objednat
09.01. 11.01.2019 Bratislava 390 EUR (bez DPH) objednat
28.01. 30.01.2019 Brno 9 900 Kč (bez DPH) objednat

Doporučené předchozí a návazné kurzy: