MENU
Úvod
Kurzy
Vývoj MS .NET aplikací pro Windows - Visual C# .NET
zájem o kurz

Vývoj MS .NET aplikací pro Windows - Visual C# .NET (NET)

Kurz je určen programátorům, kteří se zabývají vývojem aplikací pro .NET Framework v jazyce C#. Kurz Vás naučí vytvářet formuláře pro Windows, dialog. okna, ovl. prvky, událost. procedury, používat .NET a COM komponenty, ladit a zabezpečovat aplikace atd.

Kurz je zařazen v kategoriích: ProgramováníC#
Programování.NET
Microsoft

Náročnost kurzu: pokročilý

Délka kurzu: 4 dny

Náplň kurzu:

  • Úvod do knihovny Windows Forms - vytvoření formuláře, přidání ovládacích prvků, vytvoření zděděného formuláře, vytvoření MDI aplikace
  • Práce s ovládacími prvky - vytvoření událostní procedury pro ovládací prvek, použití ovládacích prvků z knihovny, windows Forms, používání dialogových oken, tvorba nabídky, validace uživatelských vstupů
  • Tvorba ovládacích prvků - tvorba nových a úprava existujících ovládacích prvků, zajištění standardního chování prvků v návrhovém režimu, licenční oprávnění
  • Použití dat v desktop aplikaci - přidání a konfigurace objektů z knihovny ADO.NET, čtení a modifikace dat pomoci objektu DataSet, vázané ovládací prvky a formátování dat, přehled XML Webových služeb
  • Spolupráce se spravovanými objekty - použití .NET a COM komponent, volání Win32 API funkcí
  • Tisk a reporty - tisk, použití dialogů Print Preview, Page Setup a Print, tvorba obsahu tištěného dokumentu pomoci GDI+, tvorba reportů pomocí Crystal Reports
  • Asynchronní programování - .NET model asynchronního programování, volání metod asynchronně, zachování stavu a dat v multitredovém prostředí
  • Zvýšení užitkovosti aplikace - přidání podpory pro tělesně postižené, přidání nápovědy, lokalizace aplikace
  • Distribuce aplikace - .NET Assemblies, distribuce
  • Zabezpečení aplikace - .NET Framework a bezpečnost, bezpečnost přístupu programového kódu, bezpečnost založená na rolích

Předpokládané znalosti: znalost programování v jazyce C# a zkušenost s tvorbou desktop aplikací, popřípadě znalosti na úrovni kurzu CS1

.

Termíny kurzu:

03.12. 06.12.2018 Ostrava
12 600 Kč (bez DPH)
03.12. 06.12.2018 Praha
12 600 Kč (bez DPH)
10.12. 13.12.2018 Bratislava
500 EUR (bez DPH)
11.12. 14.12.2018 Košice 500 EUR (bez DPH) objednat
11.12. 14.12.2018 Brno 12 600 Kč (bez DPH) objednat
25.12. 28.12.2018 Ostrava 12 600 Kč (bez DPH) objednat
29.12.2018 01.01.2019 Praha 12 600 Kč (bez DPH) objednat
07.01. 10.01.2019 Bratislava 500 EUR (bez DPH) objednat
07.01. 10.01.2019 Brno 12 600 Kč (bez DPH) objednat
21.01. 24.01.2019 Praha 12 600 Kč (bez DPH) objednat