MENU
Úvod
Kurzy
MS Excel - Programování v jazyce VBA
zájem o kurz

MS Excel - Programování v jazyce VBA (MSEVB1)

Kurz je určen pro pokročilé uživatele programu Microsoft Excel, kteří chtějí rozšířit své znalosti o programování v jazyce VBA (Visual Basic for Applications) a naučit se tak vytvářet efektivní a praktická makra pro automatizaci práce v tomto tabulkovém procesoru. Účastníci se seznámí s objektovým modelem Excelu a naučí se využívat základní objekty, jako je objekt Workbook pro práci s celým sešitem, objekt Worksheet pro práci s listem, a v neposlední řadě objekt Range pro práci s oblastí buněk. Účastníci by měli znát nejdůležitější principy programování a základy jazyka VBA.

Kurz je zařazen v kategoriích: Kancelářské aplikaceMicrosoft OfficeMicrosoft Excel
ProgramováníVBA a VisualBasic
Microsoft

Náročnost kurzu: pokročilý

Délka kurzu: 3 dny

Náplň kurzu:

 • Makra
 • - Záznam a úprava maker
 • - Spouštění maker
 • - Klávesové zkratky
 • - Kód makra
 • Připomenutí jazyka VBA
 • - Proměnné, datové typy, pole
 • - Řízení běhu programu, podmínky, cykly
 • - Funkce a procedury
 • - Objektový model, třídy, metody, vlastnosti
 • Objektový model Excelu
 • - Prohlížeč objektů
 • - Vlastnosti, metody, události
 • - Kolekce
 • Objekt Application
 • - Základní vlastnosti a metody
 • Workbook
 • - Vytvoření a uložení sešitu
 • - Otevírání sešitů, zavření sešitu
 • - Zamknutí, události
 • - Spolupráce mezi sešity
 • Worksheet
 • - Přidání a odebrání listu
 • - Viditelnost, uzamčení
 • - Tisk
 • - Události listu
 • Objekt Range
 • - Vytvoření oblasti, souvislé a nesouvislé oblasti
 • - Procházení buňkami oblasti
 • - Vložení hodnot a vzorců
 • Základy formulářů
 • - Vlastní formuláře
 • - Načtění a zavření formuláře
 • - Ovládací prvky ve formulářích

Předpokládané znalosti:
Znalost základů jazyka VBA na úrovni doporučeného předchozího kurzu
Dobrá znalost prostředí MS Excel
Znalost základních programovacích principů

Časový rozvrh: 9:00 - 17:00

.

Termíny kurzu:

19.11. 21.11.2018 Brno
9 400 Kč (bez DPH)
26.11. 28.11.2018 Bratislava
370 EUR (bez DPH)
28.11. 30.11.2018 Košice
370 EUR (bez DPH)
03.12. 05.12.2018 Ostrava 9 400 Kč (bez DPH) objednat
10.12. 12.12.2018 Praha 9 400 Kč (bez DPH) objednat
10.12. 12.12.2018 Brno 9 400 Kč (bez DPH) objednat
17.12. 19.12.2018 Bratislava 370 EUR (bez DPH) objednat
19.12. 21.12.2018 Košice 370 EUR (bez DPH) objednat
02.01. 04.01.2019 Praha 9 400 Kč (bez DPH) objednat
09.01. 11.01.2019 Brno 9 400 Kč (bez DPH) objednat
15.01. 17.01.2019 Bratislava 370 EUR (bez DPH) objednat
29.01. 31.01.2019 Praha 9 400 Kč (bez DPH) objednat

Doporučené předchozí a návazné kurzy: