MENU
Úvod
Kurzy
MS Access - vývoj aplikací
zájem o kurz

MS Access - vývoj aplikací (MSA4)

Kurz je určen pro vývojáře, kteří chtějí dokonale využít všechny programátorské prostředky programu MS Access včetně jazyka Visual Basic a moderního přístupu k datům pomocí ActiveX Data Objects.

Kurz je zařazen v kategoriích: Kancelářské aplikace
ProgramováníVBA a VisualBasic
Kancelářské aplikaceMicrosoft OfficeMicrosoft Access
Microsoft

Náročnost kurzu: pokročilý

Délka kurzu: 3 dny

Náplň kurzu:

  • Databázový systém Access a jeho možnosti programování
  • Realizace maker - definice makra, stručný přehled jazyka maker
  • Jazyk Visual Basic, Visual Basic for Applications
  • Objektový model MS Access - objekty a kolekce (properties, methods, events atd.); Application; Forms, Controls; Reports, Controls; Screen; DoCmd
  • Objektový model MS Office - CommandBars collection, CommandBarObjects collection, použití objektového modelu při programování toolbars a menus
  • ActiveX Data Objects (ADO) Model - charakteristika relačních databází, hierarchie objektů (Connection, Errors collection, Command, Parameters collection, Recordset, Fields collection)
  • Connection - vytvoření objektu, Connection string, Connection pro různé typy datových zdrojů
  • Recordset - definice, typy a vytvoření recordsetu; přístup k datům v databázi pomocí recordsetu; posuny v databázi; hranice recordsetu (BOF, EOF); přidání, úpravy, mazání, vyhledávání a filtrace záznamů
  • Práce s daty pomocí dotazů - dotazy (queries), seznámení s SQL jazykem, dotazy jako zdroje dat, select query, parameter query, action queries, transakce
  • Zabezpečení - bezpečnostní model MS Access, Workgroup Database, User Database, zakódování databáze, Users collection, Groups collection, zabezpečení objektů

Předpokládané znalosti: dobrá znalost MS Windows, znalost databázové aplikace MS Access na úrovni kurzů MSA2 a MSA3, základy programování ve Visual Basicu

V ceně kurzu je publikace v hodnotě: 600 Kč

.

Termíny kurzu:

22.01. 24.01.2018 Košice
320 EUR (bez DPH)
24.01. 26.01.2018 Ostrava
7 800 Kč (bez DPH)
06.02. 08.02.2018 Praha
7 800 Kč (bez DPH)
12.02. 14.02.2018 Brno 7 800 Kč (bez DPH) objednat
14.02. 16.02.2018 Bratislava 320 EUR (bez DPH) objednat
21.02. 23.02.2018 Ostrava 7 800 Kč (bez DPH) objednat
26.02. 28.02.2018 Praha 7 800 Kč (bez DPH) objednat
06.03. 08.03.2018 Brno 7 800 Kč (bez DPH) objednat
07.03. 09.03.2018 Bratislava 320 EUR (bez DPH) objednat
21.03. 23.03.2018 Praha 7 800 Kč (bez DPH) objednat
26.03. 28.03.2018 Brno 7 800 Kč (bez DPH) objednat
26.03. 28.03.2018 Košice 320 EUR (bez DPH) objednat
28.03. 30.03.2018 Bratislava 320 EUR (bez DPH) objednat

Doporučené předchozí a návazné kurzy: