MENU
Úvod
Kurzy
MS Access - vývoj aplikací
zájem o kurz

MS Access - vývoj aplikací (MSA4)

Kurz je určen pro vývojáře, kteří chtějí dokonale využít všechny programátorské prostředky programu MS Access včetně jazyka Visual Basic a moderního přístupu k datům pomocí ActiveX Data Objects.

Kurz je zařazen v kategoriích: Kancelářské aplikace
ProgramováníVBA a VisualBasic
Kancelářské aplikaceMicrosoft OfficeMicrosoft Access
Microsoft

Náročnost kurzu: pokročilý

Délka kurzu: 3 dny

Náplň kurzu:

  • Databázový systém Access a jeho možnosti programování
  • Realizace maker - definice makra, stručný přehled jazyka maker
  • Jazyk Visual Basic, Visual Basic for Applications
  • Objektový model MS Access - objekty a kolekce (properties, methods, events atd.); Application; Forms, Controls; Reports, Controls; Screen; DoCmd
  • Objektový model MS Office - CommandBars collection, CommandBarObjects collection, použití objektového modelu při programování toolbars a menus
  • ActiveX Data Objects (ADO) Model - charakteristika relačních databází, hierarchie objektů (Connection, Errors collection, Command, Parameters collection, Recordset, Fields collection)
  • Connection - vytvoření objektu, Connection string, Connection pro různé typy datových zdrojů
  • Recordset - definice, typy a vytvoření recordsetu; přístup k datům v databázi pomocí recordsetu; posuny v databázi; hranice recordsetu (BOF, EOF); přidání, úpravy, mazání, vyhledávání a filtrace záznamů
  • Práce s daty pomocí dotazů - dotazy (queries), seznámení s SQL jazykem, dotazy jako zdroje dat, select query, parameter query, action queries, transakce
  • Zabezpečení - bezpečnostní model MS Access, Workgroup Database, User Database, zakódování databáze, Users collection, Groups collection, zabezpečení objektů

Předpokládané znalosti: dobrá znalost MS Windows, znalost databázové aplikace MS Access na úrovni kurzů MSA2 a MSA3, základy programování ve Visual Basicu

V ceně kurzu je publikace v hodnotě: 600 Kč

.

Termíny kurzu:

23.09. 25.09.2019 Praha
8 800 Kč (bez DPH)
23.09. 25.09.2019 Ostrava
8 800 Kč (bez DPH)
09.10. 11.10.2019 Bratislava
350 EUR (bez DPH)
14.10. 16.10.2019 Brno 8 800 Kč (bez DPH) objednat
15.10. 17.10.2019 Praha 8 800 Kč (bez DPH) objednat
29.10. 31.10.2019 Bratislava 350 EUR (bez DPH) objednat
05.11. 07.11.2019 Praha 8 800 Kč (bez DPH) objednat
13.11. 15.11.2019 Brno 8 800 Kč (bez DPH) objednat
19.11. 21.11.2019 Ostrava 8 800 Kč (bez DPH) objednat
25.11. 27.11.2019 Praha 8 800 Kč (bez DPH) objednat
02.12. 04.12.2019 Bratislava 350 EUR (bez DPH) objednat
09.12. 11.12.2019 Brno 8 800 Kč (bez DPH) objednat
18.12. 20.12.2019 Praha 8 800 Kč (bez DPH) objednat

Doporučené předchozí a návazné kurzy: