MENU
Introduction
CoursesCourses
Troubleshooting a analýza sítě s využitím Snifferu
Interest in course

Troubleshooting a analýza sítě s využitím Snifferu (SNIF)

Kurz je určen administrátorům a síťovým analytikům, kteří se chtějí seznámit s využitím Snifferu pro hledání a odstraňování problémů v síti a analýzu sítě až na úroveň aplikací. Naučí zjišťovat, analyzovat a odstraňovat problémy v síti pomocí Snifferů.

The course is included in the following category: Sítě a síťové technologie
The Wireshark team

Difficulty of the course: Advanced

Course duration: 3 days

Contents of the course:

  • Využití profesionální aplikace k analýze provozu v síti
  • Využití volně šiřitelného programu Sniffer Ethereal WireShark k analýze provozu v síti
  • Monitorování síťového provozu
  • Vytváření umělého provozu
  • Analýza jednotlivých datových toků
  • Odhalování problémů na fyzické a linkové vrstvě
  • ETHERNET - popis rámce, druhy ETHERNETu a rozdíly mezi nimi
  • Typy problémů, ke kterým může dojít a způsoby, jak tyto problémy odhalovat
  • Analýza protokolů IP, UDP, TCP, DNS, NetBIOS, NetBEUI, DHCP, FTP, HTTP - popis paketů, problémy na jednotlivých vrstvách OSI
  • Využití expertních analýz pro jednodušší analýzu problémů

Expected knowledge: základní znalosti z oblasti osobních počítačů, operačních systémů a síťových technologií, znalost platforem MS Windows a MS Windows Server, základní znalost síťových protokolů

.

Course dates:

25.06. 27.06.2019 Praha
15 800 CZK (without VAT)
09.07. 11.07.2019 Brno
15 800 CZK (without VAT)
17.07. 19.07.2019 Praha 15 800 CZK (without VAT) Order
29.07. 31.07.2019 Brno 15 800 CZK (without VAT) Order
05.08. 07.08.2019 Praha 15 800 CZK (without VAT) Order
21.08. 23.08.2019 Brno 15 800 CZK (without VAT) Order

Recommended previous and follow-up courses: