MENU
Introduction
CoursesCourses
Jazyk PERL – základy programování
Interest in course

Jazyk PERL – základy programování (PRL1)

Kurz je určen programátorům, kteří se naučí základům programování v jazyku PERL, jakožto velmi populárního nástroje pro tvorbu CGI skriptů.

The course is included in the following category: ProgramováníPerl
Ostatní

Difficulty of the course: Beginner

Course duration: 3 days

Contents of the course:

 • základní informace : instalace, kompilátor jazyka, vývojové prostředí, platformy, dokumentace, nápověda, základní syntaktická pravidla
 • operátory : priorita a asociativita operátorů, vyhodnocování výrazů
 • základní funkce
 • základní datové struktury: skalární proměnné, pole, asociativní pole, funkce pro manipulaci s daty
 • pokročilé datové struktury: vícerozměrná pole a asociativní pole, odkazy na proměnnou, pole, anonymní pole
 • řídící struktury : podmínky, cykly, rozsahy platnosti proměnných
 • vstupy a výstupy : funkce pro zpracování vstupu, funkce pro generování a formátování výstupu
 • funkce: volání funkcí, argumenty funkcí, předávání proměnných hodnotou a odkazem, návratové hodnoty, vnořené funkce, rekurze
 • zpracovávání textu: funkce pro manipulaci s textem
 • regulární výrazy: syntaxe regulárních výrazů, vyhledání a substituce v textových proměnných za použití regulárních výrazů
 • ladění programu (breakpoint, krokování, výpisy stavu proměnných, logování výstupu do souboru)

Expected knowledge: částečná znalost nějakého programovacího jazyka

.

Course dates:

02.01. 04.01.2019 Brno
9 900 CZK (without VAT)
08.01. 10.01.2019 Praha
9 900 CZK (without VAT)
09.01. 11.01.2019 Bratislava
400 EUR (without VAT)
28.01. 30.01.2019 Brno 9 900 CZK (without VAT) Order

Recommended previous and follow-up courses: