MENU
Introduction
CoursesCourses
PRINCE2 seminář
Interest in course

PRINCE2 seminář (PRI2S)

Kompletní přehled metodiky PRINCE2, zkrácené přednášky ze všech oblastí metodiky, vysvětlení terminologie a všech pojmú, řešení konkrétních projektů a příklady práce s manuálem "Základy metody projektového řízení PRINCE2", možnost diskuse a řešení konkrétních problémů účastníků kurzu.

The course is included in the following category: Metodiky
AXELOS

Difficulty of the course: Advanced

Course duration: 1 day

Contents of the course:

  • Obecné zásady projektového managementu
  • Principy projektového řízení PRINCE2
  • Témata PRINCE2
  • Procesy
  • Strategie
  • Techniky
  • Zprávy a registry

Expected knowledge: Seminář je určen pro členy Projektového výboru a role Projektového dohledu, pro dodavatele a odběratele projektu, pro Vedoucí týmů a členy projektových týmů, pro studenty projektového managementu, pro projektové spolupracovníky (zejména z oblasti finančního řízení a personalistiky), pro pracovníky zabzpečujúcich veřejné zakázky projektů a připravujících nabídky a pro všechny zájemce, kteří se chtějí dozvědět více o metodice PRINCE2.

.

Course dates:

22.10.2018 Praha
2 550 CZK (without VAT)
31.10.2018 Brno
2 550 CZK (without VAT)
02.11.2018 Košice
110 EUR (without VAT)
07.11.2018 Bratislava 110 EUR (without VAT) Order
09.11.2018 Ostrava 2 550 CZK (without VAT) Order
21.11.2018 Praha 2 550 CZK (without VAT) Order
26.11.2018 Ostrava 2 550 CZK (without VAT) Order
27.11.2018 Brno 2 550 CZK (without VAT) Order
27.11.2018 Bratislava 110 EUR (without VAT) Order
28.11.2018 Košice 110 EUR (without VAT) Order
13.12.2018 Praha 2 550 CZK (without VAT) Order
18.12.2018 Brno 2 550 CZK (without VAT) Order
19.12.2018 Bratislava 110 EUR (without VAT) Order
27.12.2018 Ostrava 2 550 CZK (without VAT) Order
27.12.2018 Košice 110 EUR (without VAT) Order
08.01.2019 Brno 2 550 CZK (without VAT) Order
08.01.2019 Praha 2 550 CZK (without VAT) Order
16.01.2019 Bratislava 110 EUR (without VAT) Order
29.01.2019 Praha 2 550 CZK (without VAT) Order
31.01.2019 Brno 2 550 CZK (without VAT) Order