MENU
Introduction
CoursesCourses
PRINCE2 seminář
Interest in course

PRINCE2 seminář (PRI2S)

Kompletní přehled metodiky PRINCE2, zkrácené přednášky ze všech oblastí metodiky, vysvětlení terminologie a všech pojmú, řešení konkrétních projektů a příklady práce s manuálem "Základy metody projektového řízení PRINCE2", možnost diskuse a řešení konkrétních problémů účastníků kurzu.

The course is included in the following category: Metodiky
AXELOS

Difficulty of the course: Advanced

Course duration: 1 day

Contents of the course:

  • Obecné zásady projektového managementu
  • Principy projektového řízení PRINCE2
  • Témata PRINCE2
  • Procesy
  • Strategie
  • Techniky
  • Zprávy a registry

Expected knowledge: Seminář je určen pro členy Projektového výboru a role Projektového dohledu, pro dodavatele a odběratele projektu, pro Vedoucí týmů a členy projektových týmů, pro studenty projektového managementu, pro projektové spolupracovníky (zejména z oblasti finančního řízení a personalistiky), pro pracovníky zabzpečujúcich veřejné zakázky projektů a připravujících nabídky a pro všechny zájemce, kteří se chtějí dozvědět více o metodice PRINCE2.

.

Course dates:

29.01.2019 Praha
2 550 CZK (without VAT)
31.01.2019 Brno
2 550 CZK (without VAT)
18.02.2019 Brno 2 550 CZK (without VAT) Order
04.03.2019 Praha 2 550 CZK (without VAT) Order
25.03.2019 Praha 2 550 CZK (without VAT) Order
25.03.2019 Brno 2 550 CZK (without VAT) Order