MENU
Introduction
CoursesCourses
MS Access - přístup k datům a jejich analýza výběrovými dotazy
Interest in course

MS Access - přístup k datům a jejich analýza výběrovými dotazy (MSA5)

Kurz je určen všem, kteří potřebují přistupovat k datům, uloženým v databázích. Seznámí studenty s funkcemi MS Access a naučí je přistupovat k tabulkám přes ODBC, tvořit a používat výběrové dotazy, analyzovat data a poté zpracovávat v prostředí MS Excel. Zároveň účastníky naučí tvořit složitější dotazy, spojení více tabulek, vyhledání duplicitních záznamů apod.

The course is included in the following categories: Kancelářské aplikace
DatabázeAccess
Kancelářské aplikaceMicrosoft OfficeMicrosoft Access
Microsoft

Difficulty of the course: Advanced

Course duration: 2 days

Contents of the course:

 • Úvod - teorie databáze (tabulka, pole, záznam, datové typy polí)
 • Datové zdroje - datové zdroje MS Office a MS SQL Server (Interbase, Oracle), jiné datové zdroje (export dat)
 • Vkládání dat pomocí formulářů, tabulek
 • Úpravy dat, vyhledávání a filtrace dat
 • Použití dotazů a tvorba jednoduchých výběrových dotazů podle průvodce i bez průvodce
 • Pokročilé dotazy - výběrové, sjednocovací, křížové, parametrické
 • Složené dotazy, Left join, right join, Inner join, outer join
 • Vyhledávání duplicitních záznamů, Předávací dotazy
 • Zavedení přístupu k datům z dostupného datového zdroje ODBC, případně jiné databáze MS Access prostřednictvím propojené tabulky
 • Analýza dostupných dat výběrovými dotazy
 • Převod výběrů, souhrnů a výsledků datových analýz do prostředí MS Excel k dalšímu zpracování
 • Ukázky dalšího zpracování dat v Excelu

Expected knowledge: dobrá znalost operačního systému MS Windows, znalost aplikace MS Access na pokročilé úrovni

The price includes books in the value of: 300 CZK

.

Course dates:

22.10. 23.10.2018 Praha
5 200 CZK (without VAT)
25.10. 26.10.2018 Bratislava
210 EUR (without VAT)
25.10. 26.10.2018 Brno
5 200 CZK (without VAT)
01.11. 02.11.2018 Košice 210 EUR (without VAT) Order
01.11. 02.11.2018 Ostrava 5 200 CZK (without VAT) Order
12.11. 13.11.2018 Praha 5 200 CZK (without VAT) Order
14.11. 15.11.2018 Bratislava 210 EUR (without VAT) Order
15.11. 16.11.2018 Brno 5 200 CZK (without VAT) Order
19.11. 20.11.2018 Košice 210 EUR (without VAT) Order
26.11. 27.11.2018 Ostrava 5 200 CZK (without VAT) Order
06.12. 07.12.2018 Brno 5 200 CZK (without VAT) Order
10.12. 11.12.2018 Košice 210 EUR (without VAT) Order
11.12. 12.12.2018 Praha 5 200 CZK (without VAT) Order
12.12. 13.12.2018 Bratislava 210 EUR (without VAT) Order
18.12. 19.12.2018 Ostrava 5 200 CZK (without VAT) Order
27.12. 28.12.2018 Brno 5 200 CZK (without VAT) Order
08.01. 09.01.2019 Praha 5 200 CZK (without VAT) Order
09.01. 10.01.2019 Bratislava 210 EUR (without VAT) Order
15.01. 16.01.2019 Brno 5 200 CZK (without VAT) Order
28.01. 29.01.2019 Praha 5 200 CZK (without VAT) Order
30.01. 31.01.2019 Bratislava 210 EUR (without VAT) Order

Recommended previous and follow-up courses: