MENU
Introduction
CoursesCourses
HP-UX - úvod do systému a základy administrace
Interest in course

HP-UX - úvod do systému a základy administrace (HPUX1)

Tato konzultace (workshop) je zaměřena na seznámení se systémem Unix na technologiích HP-UX. Tento kurz je zároveň přípravou pro administraci systému HP-UX a pro kurzy SW vývojářství a přizpůsobení UNIX systému požadavkům zákazníka. Posluchači zvládnou základy administrace systému HP-UX, naučí se využívat UNIX systém efektivně s cílem časové úspory pomocí automatických úkolů a naučí se využívat plně možnosti systému při praktickém laboratorním testování.

The course is included in the following category: Operační systémyLinux / Unix
Hewlett-Packard

Difficulty of the course: Beginner

Course duration: 3 days

Contents of the course:

 • Introduction to the HP-UX Operating System
 • The Unix kernel, Overview of commands and utilities, The user interface, A Unix login session
 • The HP-UX File System
 • The file system structure, Directories and files, Pathnames, Navigating the file system
 • Redirection and Pipes
 • Input redirection, Output redirection, Pipes
 • More Basic Commands
 • The file command, The wc (word count) command, The find command, The grep command, The sort command
 • The User Environment
 • What is an environment?, The Korn Shell environment, Environment variables and aliases, The system profile, The user's profile, Command line history and editing, Job control
 • HP-UX Installing, patch configuration, JPS (Journal File System)
 • File and system backup and recovery, bootable recovery tape
 • Kernel Driver configurating, configuring subsystems and Shutdown parametres, re/starting Integrity and PA-RISC servers

Expected knowledge: ideální základní znalosti Linux / Unix systémů nebo znalosti na úrovni školení LX1, základní znalosti sítí, síťových systémů a protokolů

.

Course dates:

19.02. 21.02.2019 Brno
22 000 CZK (without VAT)
04.03. 06.03.2019 Praha
22 000 CZK (without VAT)
12.03. 14.03.2019 Brno 22 000 CZK (without VAT) Order
27.03. 29.03.2019 Praha 22 000 CZK (without VAT) Order

Recommended previous and follow-up courses: