MENU
Interest in course

Etický hacking (HACK1)

Školení etického hackingu poskytuje posluchačům přehled útoků používaných hackery a dále seznamuje posluchače s nejčastějšími bezpečnostními hrozbami, kterým je třeba jako administrátor předcházet. Dle zájmů posluchačů může být školení zaměřeno buďto na produkty Microsoft, popř. Linux.

The course is included in the following categories: Bezpečnost IT
Sítě a síťové technologieBezpečnost sítí
Ostatní

Difficulty of the course: Advanced

Course duration: 4 days

Contents of the course:

  • Základní příkazy ve Windows pro práci s uživateli, procesy, sítí, službami a registrem. Analýza provozu příkazem netstat. Popis konfiguračních souborů a registrů souvisejících se síťovými službami.
  • Základy použití analyzátoru sítí Ethereal/Wireshark a Network Monitor. Analýza protokolů TCP, UDP a IP. Zachycení hesla v síti. Analýza protokolů na linkové vrstvě např. CDP. Model klient-server v sítích. Zachycení a ukázka analýzy protokolů ARP,http, FTP, DNS a DHCP.RDP, IPSec, Skype a dalších. Použití filtrů ve Wireshark. Základy unix příkazů pro práci v síti. Ukázka snifování v Linuxu. Změna MAC adresy ve Windows a v Linuxu.
  • Úvod do etického hackingu. Dělení útočníků a jejich motivace. Možnosti získávání zpráv o cíli. Nástroje hackerů pro Linux a Windows. Základy inventarizace a použití skenerů na síťové vrstvě. Ukázka různých druhů skenerů. Použití skenerů pro ohledání vyšších vrstev – amap, dsniff. Skenování netbiosu. Použití nástroje Cain&Abel pro detekci zařízení.
  • Specializované skenery a jejich použití pro kontrolu WWW serverů. Odhalování snifferů pomocí specializovaných nástrojů – PromiScan nebo sentinel. Použití nezávislých databází slabin a zranitelností. Možnosti inventarizace pomocí protokolů vyšších vrstev např. přes LDAP, SNMP a další.
  • Základy virů, jejich dělení a postup odstranění virové nákazy spojený s praktickou ukázkou. Použití nástrojů od sysinternals. Ověření a odstranění nákazy pomocí specializovaných antivirových nástrojů. Způsoby manipulace jádra a paměti škodlivým kódem a rootkity. Seznámení s rootkity a postupy pro jejich identifikaci a odstranění. Použití trojanů pro ovládnutí systému. Praktické odstranění trojanů z operačního systému.
  • Popis útoků na síťové vrstvě. Použití programu Cain & Abel pro odchytávání hesel a demonstraci útoku „Man in the middle“. Ukázka použití programu ettercap pro zachytávání hesel. Formy útoků na protokoly a služby konkrétně DNS, ARP, http a další. Možnosti přímých útoků na síťová zařízení primárně s Cisco IOS. Ukázka DoS útoků, vyhladovění tabulky MAC adres atd.
  • Obcházení firewallů, IDS a honeypotů. Možnosti logování běžné a nestandardní aktivity. Zajištění odezvy na nestandardní aktivitu v síti. Ukázka monitorovacích a detekčních nástrojů. Demonstrace útoků na WWW a proxy servery. Kontrola zabezpečení Web serveru MS IIS 6 a 7. Možnosti narušení bezpečnosti serverů přes dynamický kód – ActiveX. Chyby v implementaci Java Virtual Machine. Slabiny webovských prohlížečů.
  • Ochrana vzdálených přístupů pomocí VPN a možné potenciální útoky. Možnosti zvýšení privilegií na vzdáleném systému a ukázka ovládnutí vzdáleného systému. Možnosti obrany proti technikám hackerů pomocí šifrování – SSL a IPSec a dalších speciálních technik – port cnocking.
  • Činnosti prováděné po zjištění napadení počítače. Dohledávání aktivity útočníka. Skrývání stop nelegální aktivity. Možnosti standardních prostředků bezpečnostního auditu.

Expected knowledge: Znalost práce s OS Windows, popř. Linux. Základy síťových technologií TCP/IP.

Účastníci obdrží obsáhlý školicí materiál.

Course dates:

04.06. 07.06.2019 Praha
17 600 CZK (without VAT)
04.06. 07.06.2019 Brno
17 600 CZK (without VAT)
25.06. 28.06.2019 Brno 17 600 CZK (without VAT) Order
01.07. 04.07.2019 Praha 17 600 CZK (without VAT) Order
15.07. 18.07.2019 Brno 17 600 CZK (without VAT) Order
23.07. 26.07.2019 Praha 17 600 CZK (without VAT) Order
12.08. 15.08.2019 Brno 17 600 CZK (without VAT) Order
20.08. 23.08.2019 Praha 17 600 CZK (without VAT) Order

Recommended previous and follow-up courses: