MENU
Introduction
CoursesCourses
Databáze a jazyk C++ - přístup a obsluha pomocí ODBC, DAO a MFC
Interest in course

Databáze a jazyk C++ - přístup a obsluha pomocí ODBC, DAO a MFC (C8)

Cílem kurzu je naučit posluchače používat vzdálené a lokální databáze pomocí mechanizmů ODBC a DAO v jazyce C++ za použití knihovny MFC.

The course is included in the following category: ProgramováníC/C++
Ostatní

Difficulty of the course: Advanced

Course duration: 3 days

Contents of the course:

 • Úvod do jazyka SQL
  SELECT - WHERE - GROUP BY - CREATE TABLE – INSERT - UPDATE - použití dotazovacího jazyka SQL
 • ODBC
  třídy MFC pro práci s ODBC - CRecordView - CDatabase – Crecordset - CODBCFieldInfo
 • DAO
  třídy MFC pro práci s DAO - CDaoRecordView - CDaoDatabase - CDaoTableDef - CDaoQueryDef
 • Instalace DAO, ODBC
  správa datových zdrojů - MsQuery - instalace

Expected knowledge: znalost programování v C a C++, případně znalosti na úrovni kurzů C1 a C2

The price includes books in the value of: 400 CZK

.

Course dates:

22.01. 24.01.2019 Bratislava
380 EUR (without VAT)
29.01. 31.01.2019 Brno
9 500 CZK (without VAT)
13.02. 15.02.2019 Praha
9 500 CZK (without VAT)
26.02. 28.02.2019 Brno 9 500 CZK (without VAT) Order
12.03. 14.03.2019 Praha 9 500 CZK (without VAT) Order
20.03. 22.03.2019 Brno 9 500 CZK (without VAT) Order

Recommended previous and follow-up courses: