MENU
Vorwort
Kurse
Implementace celého řešení MySQL
Interesse für den Kurs

Implementace celého řešení MySQL (SQL7)

Kurz je určen pro vývojáře nebo administrátory databází, kteří se chtějí seznámit s implementací SQL v prostředí MySQL, se správou MySQL, s vytvářením a zabezpečováním databází. Kurz ve zrychlené formě probírá všechna témata potřebná pro nasazení MySQL serveru a vytvoření funkční databáze na této platformě.

Der Kurs ist der Kategorie zugeordnet: DatabázeMySQL
Oracle

Kursstufe: Fortgeschritten

Course duration: 4 days

Kursinhalt:

  • Proč volit MySQL
  • Instalace, konfigurace, spouštění: stažení MySQL, MyODBC, instalace, konfigurace zdroje dat ODBC
  • Úvodní konfigurace serveru - program WinMySqlAdmin, klient MySQL, seznámení s ukázkovou databází, syntaxe zadávání příkazů z klienta MySQL, editor příkazového řádku
  • Ukázky programovacích rozhraní: napojení na C, napojení na Visual C++
  • Úvod do administrace MySQL: Adresář dat MySQL, systém souborů, stavové soubory a soubory protokolů, změna umístění adresáře dat, databází, tabulek a protokolů
  • Tabulky přístupových oprávnění, hesla, účty, startování a ukončování serveru, zálohování, replikace, zabezpečená připojení
  • SQL v MySQL - základní příkazy SQL (Select, Insert, Update, Delete), proměnné SQL, agregační dotazy, získávání informací z více tabulek, podmínky WHERE, GROUP BY, ORDER BY
  • MySQL - datové typy, operátory, výrazy, konverze, manipulační akce s databází a tabulkami, indexy, spojení (joins), poddotazy, uniony, operace nad více tabulkami
  • Transakce, nevlastní klíče a referenční integrita, fulltextové vyhledávání, optimalizace dotazů

Erforderliche Kenntnisse:

Der Kurspreis enthält auch Drucksachen im Wert von: 500 CZK

Zeitplan: 9:00 - 17:00

.

Kurstermine:

23.10. 26.10.2017 Brno
12 900 CZK (Ohne MwSt.)
30.10. 02.11.2017 Praha
12 900 CZK (Ohne MwSt.)
06.11. 09.11.2017 Bratislava
510 EUR (Ohne MwSt.)
07.11. 10.11.2017 Košice 510 EUR (Ohne MwSt.) Bestellen
13.11. 16.11.2017 Brno 12 900 CZK (Ohne MwSt.) Bestellen
21.11. 24.11.2017 Ostrava 12 900 CZK (Ohne MwSt.) Bestellen
28.11. 01.12.2017 Praha 12 900 CZK (Ohne MwSt.) Bestellen
28.11. 01.12.2017 Košice 510 EUR (Ohne MwSt.) Bestellen
04.12. 07.12.2017 Brno 12 900 CZK (Ohne MwSt.) Bestellen
05.12. 08.12.2017 Bratislava 510 EUR (Ohne MwSt.) Bestellen
18.12. 21.12.2017 Košice 510 EUR (Ohne MwSt.) Bestellen
18.12. 21.12.2017 Ostrava 12 900 CZK (Ohne MwSt.) Bestellen
19.12. 22.12.2017 Praha 12 900 CZK (Ohne MwSt.) Bestellen
02.01. 05.01.2018 Brno 12 900 CZK (Ohne MwSt.) Bestellen
02.01. 05.01.2018 Bratislava 510 EUR (Ohne MwSt.) Bestellen
08.01. 11.01.2018 Praha 12 900 CZK (Ohne MwSt.) Bestellen
09.01. 12.01.2018 Ostrava 12 900 CZK (Ohne MwSt.) Bestellen
16.01. 19.01.2018 Košice 510 EUR (Ohne MwSt.) Bestellen