MENU
Vorwort
Kurse
Workshop HP OpenView - správa síťové infrastruktury (konzultace)
Interesse für den Kurs

Workshop HP OpenView - správa síťové infrastruktury (konzultace) (HPOV)

Seznámíme Vás se správou síťové infrastruktury, využitím standardních síťových protokolů a aktivních prvků, naučíme Vás centrálně konfigurovat systém a síťové prostředí a zabezpečit správu infrastruktury.

Der Kurs ist der Kategorie zugeordnet: Sítě a síťové technologieTeorie sítí a TCP/IP
Hewlett-Packard

Kursstufe: Fortgeschritten

Course duration: 2 days

Kursinhalt:

  • Tento workshop pořádáme formou konzultace, přičemž obsah vždy přizpůsobujeme konkrétním požadavkům a potřebám našich klientů. Délka, rozsah a cena workshopu se tak mohou po dohodě upravit.
  • Přehled standardů - základní rámce používané v LAN/WAN, protokolové stacky TCP/IP a IPX/SPX, utility použitelné ke správě, protokoly a standardy pro management
  • Přehled systému - prostředí HP OV, Mapy, Autodiscovery, Alarmy (polling, trapping) a poplašný systém, SNMP Manager
  • Automatické vytvoření síťové mapy - IP a IPX odhalování, příprava odhalování (konfigurace a správa Autodiscovery, správa databáze), vytvoření submap odhalených zařízení, nastavení možností a práce s projektem
  • Manuální vytváření síťových map - kreslení jednoduché a síťové mapy, příklady map, vytvoření souboru mapy a submapy, přidávání pozadí, symbolů a submap, uložení a tisk mapy, přístup přes Web, panel nástrojů a příkazy
  • Monitorování síťových zařízení - příprava aktivního prvku a konfigurace přístupu k zařízení, ping, polling síťových zařízení, monitorování trapů, správa poplašných zpráv, konfigurace poplašného systému, DMI Manager
  • SNMP správa zařízení - definice dotazu (výběr proměnné, uložení, výběr a odebrání dotazu z menu), zobrazení SNMP odpovědí (tabulka, graf), správa SNMP databáze (MIB soubory a databáze), struktura MIB
  • Praxe - požadavky na praktické dovednosti, diagnostický nástroj OVMDump, OpenView Backup
  • Možnosti tvorby vlastních nástrojů pro zjednodušení správy - komponenty kódu, popis kontrolních prvků, vlastnosti zařízení, vytvoření/konfigurace aplikace

Erforderliche Kenntnisse: základní znalosti z oblasti osobních počítačů, operačních systémů a síťových technologií, znalost MS Windows

.

Kurstermine:

20.11. 21.11.2018 Košice
570 EUR (Ohne MwSt.)
20.11. 21.11.2018 Praha
14 600 CZK (Ohne MwSt.)
29.11. 30.11.2018 Bratislava
570 EUR (Ohne MwSt.)
06.12. 07.12.2018 Brno 14 600 CZK (Ohne MwSt.) Bestellen
10.12. 11.12.2018 Ostrava 14 600 CZK (Ohne MwSt.) Bestellen
11.12. 12.12.2018 Košice 570 EUR (Ohne MwSt.) Bestellen
17.12. 18.12.2018 Praha 14 600 CZK (Ohne MwSt.) Bestellen
19.12. 20.12.2018 Bratislava 570 EUR (Ohne MwSt.) Bestellen
03.01. 04.01.2019 Brno 14 600 CZK (Ohne MwSt.) Bestellen
10.01. 11.01.2019 Bratislava 570 EUR (Ohne MwSt.) Bestellen
14.01. 15.01.2019 Praha 14 600 CZK (Ohne MwSt.) Bestellen
28.01. 29.01.2019 Brno 14 600 CZK (Ohne MwSt.) Bestellen